เครื่องดื่มผักเชียงดา

 

 

- ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานทั้งชนิดที่1 และชนิดที่2
- ฟื้นฟูและบำรุงเบต้าเซลล์ตับอ่อน
- ชำระล้างสารพิษตกค้างและฟื้นฟูตับอ่อนให้แข็งแรง
- กระตุ้นระดับอินซูลินในร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุล
- บำรุงและซ่อมแซมหมวกไตและระบบการทำงานของไตให้สมบูรณ์
- ปรับและควบคุมระดับความดันโลหิตให้เป็นปรกติ
- ลดและควบคุมปริมาณไขมัน (Cholesterol) ในร่างกายให้สมดุล
- ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย นอนหลับสบาย
- บรรเทาอาการภูมิแพ้และหืดหอบ
- บรรเทาอาการปวดข้อ จากโรคเก๊าต์
- ลดภาวะเซลล์เม็ดเลือดแดงแตก และDNAถูกทำลาย

 

BENEFITS OF CHIANG DA (Gymnema Sylvestre) TEA

- Helps in controlling of blood sugar levels of diabetic patients, both type 1 and type 2. 

- Rehabilitate and maintain Pancreatic beta cells. 

- Detoxify toxins and regenerate Pancreas.

- Regulates insulin equilibrium in the body. Stimulate insulin levels in the body to stay in balance.

- Rejuvenate adrenal and kidney function to perfection.

- Maintains blood pressure to be within normal range.

- Reduce and control the Cholesterol in the body.

- Makes you feel relaxed for a deep night sleep.

- Relieves allergy and asthma conditions.

- Relieves joint pain from gout.

- Reduction in broken red blood cells and DNA damage.

 

 

 

 

 

฿390
จำนวน:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 155,977